Dotaz k produktu HarvestLab 3000:
/zemedelska-technika/precizni-zemedelstvi/prijimace-a-displeje-1/harvestlab
Jeden snímač, tři aplikace

HarvestLab 3000

Mám zájem

Systém HarvestLab 3000 byl vyvinut a patentován ve spolupráci s firmou Carl Zeiss a využívá blízké infračervené (NIR) spektroskopie za účelem analýzy různých složek sklízených plodin, siláže nebo kejdy. Již v roce 2009 byla tato technologie certifikována společností Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft (DLG) pro analýzu obsahu sušiny v siláži kukuřice se zanedbatelnými odchylkami mezi 0,67 až 1,85 %. Naše kalibrace byly v průběhu dalších let zdokonalovány přidáváním vzorků více typů plodin/kejdy, odrůd i různorodosti regionů.
Nový hardware HarvestLab 3000 reflektuje moderní technologie a opírá se o miliony hodin zkušeností z provozu na poli. Snímač je nyní schopen zlepšit přesnost zabráním o 12 % širšího spektra vlnových délek a zajistí více než 4000 měření za vteřinu. To se běžně rovná zhruba 1 milionu měření na náklad. To vám dokáže zajistit nikoliv jen náhodný vzorek, nýbrž statisticky spolehlivá data. Chyby, které se obvykle vyskytují během manuálního sběru vzorků, jsou zde zcela eliminovány. V neposlední řadě se data zobrazují a dokumentují v reálném čase. To obsluze umožňuje upravovat nastavení a umožnit automatizovanou optimalizaci stroje přímo na poli bez toho, aniž by musela obsluha stroje čekat několik dní na výsledky rozboru z laboratoře.
POUŽITÍ U SAMOCHODNÉ ŘEZAČKY
Vlhkost plodin se může lišit na jednom poli až o 20 %, což vyžaduje pro zajištění ideálního zhutnění bez vzduchových kapes různou délku řezu. Za účelem automatického nastavení délky řezu v závislosti na obsahu sušiny lze samochodnou řezačku John Deere vybavit systémem HarvestLab 3000. Automatické úpravy poměru silážního inokulantu pomáhají optimalizovat fermentaci a ušetří až 10 % silážních aditiv.
Mimo sušiny můžete také v reálném čase získat vysoce přesné hodnoty N-látek, škrobu, vlákniny, NDF a ADF složek, cukru a popelovin. To umožní fakturovat nebo nakoupit sklízenou plodinu na základě její kvality, nikoli kvantity. Díky zobrazení a srovnání všech lokálních dat dokumentace v Operačním středisku John Deere můžete činit rozhodnutí týkající se výběru odrůdy a péče o plodiny, která budou založena na faktech. Během období mimo sezónu se můžete profesionálně připravovat na ještě úspěšnější sezónu příští.
POUŽITÍ JAKO MOBILNÍ LABORATOŘE
Systém HarvestLab 3000 může být také použit jako laboratorní zařízení ve skladu nebo kanceláři, díky čemuž využijete jeho hodnotu po celý rok. Připojeni k auto zásuvce vozidla či stroje vám zaručuje plnou mobilitu a zajistí veškeré informace okamžitě, ať jste kdekoliv. Výsledky v reálném čase vám pomohou zajistit nastavení, přesné krmné dávky. Výsledkem je tedy také úspora nákladů na doplňky při současném dosažení vyšších výnosů z produkce hovězího masa, mléčných produktů nebo bioplynu a následné zvýšení ziskovosti vašeho podnikání. Naše zcela nové webové rozhraní poskytuje přesný postup vysvětlující každý krok a vizualizaci dat, což vám pomůže se správně rozhodnout.
POUŽITÍ U APLIKACE KEJDY
Kejda je organické hnojivo bohaté na živiny. Dosud byl však úspěch organického hnojení kvůli přirozené proměnlivosti a rychlému usazování kejdy spíše náhodný. Díky aplikaci variabilních dávek organického hnojiva John Deere můžete přesně aplikovat N, P, K na základě stanoveného množství živin a limitní dávky v kg/ha, a dokonce využívat i lokální předpisové mapy. Systém HarvestLab 3000 mění kejdu a digestát na cenné hnojivo. Měřením v reálném čase a ve spojení se systémem John Deere Manure Sensing lze používat kejdu se stejnou přesností jako minerální hnojiva.

Vypočítejte celkovou úsporu s využitím John Deere Manure Sensing

Odkaz na výpočet úspor

Fotogalerie

Související články

Sklizeň kukuřice na siláž v roce 2020
Sklizeň kukuřice na siláž je na většině míst České republiky hotova. Pojďme si proto letošní rok z hlediska siláží shrnout v krátkém videu, které jsme pro vás natočili v polovině října ve spolupráci s firmou Bioferm.
Číst více
Odborná sklizeň kukuřice
Po dvouleté pauze jsme letos uspořádali ve spolupráci se společností KWS Osiva s.r.o. polní den zaměřený na sklizeň a prezentaci hybridů silážní kukuřice. Tento polní den se uskutečnil začátkem září na pozemcích společnosti Agro Jesenice....
Číst více
Ocenění za hospodaření s půdou
John Deere Manure Sensing využívá pro měření výživových hodnot během aplikace kejdy a digestátu systém NIR (blízká infračervená spektroskopie) senzoru HarvestLab 3000. Tato pokročilá technologie byla nyní oceněna porotou pro udělování ceny ...
Číst více
Navigace a moderní technologie v praxi
Poslední říjnový den se na polích ZOD Blata Sedlec nedaleko Českých Budějovic konal polní den věnovaný navigacím a moderním technologiím John Deere. Ve spolupráci s naší společností jej pořádal místní dealer techniky John Deere, firma...
Číst více
„Pomocí HarvestLabu určujeme postup sklizně,“ říká Ing. Martin Pícha
Na konci loňského července si ze střediska v Helvíkovicích převzali zástupci AG Skořenice, a.s. (okres Ústí nad Orlicí) novou sklízecí řezačku John Deere 8300i s 8řádkovým adaptérem na kukuřici Kemper 360plus a 3metrovým sběračem píce....
Číst více
Ještě vyšší pohodlí, výkonnost a spolehlivost
Firma John Deere oznámila přestavení několika nových funkcí samochodných řezaček řady 8000 pro zvýšení pohodlí obsluhy a zvýšení produktivity. Aktivní plnění vzad S novou funkcí Aktivního řízení plnění vzad, plní výfukový komín...
Číst více
Nová řezačka John Deere s HarvestLabem ve Skořenicích
Na konci července si ze střediska v Helvíkovicích převzali zástupci AG Skořenice, a.s. (okres Ústí nad Orlicí) novou sklízecí řezačku John Deere 8300i s 8řádkovým adaptérem Kemper 360plus na kukuřici a 3metrovým sběračem píce....
Číst více

Související akce

([BannerProduct] LIKE N'%HarvestLab%' OR [BannerSubcategory] LIKE N'%Prijimace-a-displeje-1%' OR [BannerCategory] LIKE N'%Precizni-zemedelstvi%') AND [BrandName] LIKE N'%John-Deere%' AND [BannerTopCategory] LIKE N'%Zemedelska-technika%'

Napište nám