V posledním desetiletí dochází k masivnímu využití elektronických systémů v zemědělských strojích. Až na malé výjimky dnes již v podstatě není v nabídce stroj, který by neobsahoval žádnou elektroniku a byl řízen pouze mechanicky. Tato doba je již nenávratně pryč. Pro správnou diagnostiku těchto moderních strojů je pak nezbytnou výbavou každého autorizovaného střediska program Service Advisor. Jedná se o program vytvořený výrobcem, který slouží zejména technikům při diagnostice a opravách zemědělských strojů John Deere. Program není využíván jen jako diagnostický nástroj pro připojení ke komunikační trase stroje (CAN BUS), ale jeho součástí jsou také veškeré technické manuály a návody k použití pro jednotlivé stroje. Jelikož se jedná o „know how“ výrobce je použití programu zpoplatněno a chráněno uživatelským přístupem a heslem.

Service Advisor umožňuje

  • Monitorovat provoz nebo řízení daného uzlu (převodovka, motor, atd.).
  • Testovat nebo zkalibrovat daný uzel.
  • Načíst a vymazat chybové kódy z jednotlivých řídících jednotek.
  • Změnit nastavení a konfiguraci stroje.
  • Přehrát software v řídících jednotkách.

Monitorování provozu stroje

Každá řídící jednotka obsahuje tzv. adresy, na kterých je možné načíst data. Buď se jedná pouze o tzv. „čtecí“ adresu, kde je možné zjistit hodnotu z nějakého snímače (napětí, teplota, tlak, atd.). Nebo se jedná o tzv. vkládací adresu, kde je možné měnit nastavení a konfiguraci stroje.

Interaktivní testy

Prostřednictvím těchto testů lze zkontrolovat, jestli daný celek pracuje správně. Například řídící jednotka motoru si otestuje veškeré elektrické obvody, „zahýbá“ si s aktivními členy (vstřikovače, elektrický aktuátor VGT, EGR ventil, atd.) a zároveň zkontroluje hodnoty ze snímačů, zda jsou ve specifikaci. Pokud během testu řídící jednotka zjistí nějakou nesrovnalost, zobrazí příslušný chybový kód. Hlavní výhodou těchto testů je, že se provádí tzv. za klidu, kdy není třeba simulovat provozní podmínky stroje.

Interaktivní kalibrace

Řídící jednotka si během kalibrace „osahává“ a optimalizuje řízení daného uzlu (motoru, převodovky, hydraulického systému, atd.). Během provozu stroje dochází k opotřebení jednotlivých komponentů, což vede ke zhoršování řízení. Opětovným kalibrováním je pak možné zajistit správné ovládání daného uzlu, ale také prodloužit životnost jednotlivých komponentů. Např. u převodovky typu „Powershift“ dochází k postupnému opotřebení lamel hydraulických spojek a brzd, což může vést k cukání a hrubému řazení stroje. Pokud je však převodovka pravidelně kalibrována, řídící jednotka je schopna upravit si časy plnění a vypouštění jednotlivých elementů v závislosti na opotřebení. Výsledkem je pak hladké řazení převodových stupňů a delší životnost komponentů převodovky.

Chybové kódy

Pokud řídící jednotka zjistí nějakou nesrovnalost, například hodnota ze snímače není v dané specifikaci, nebo odezva ze snímačů neodpovídá předchozímu řízení, tak vyšle tzv. chybový kód. Po načtení chybového kódu prostřednictvím programu Service Advisor má technik možnost si rovnou otevřít příslušný diagnostický postup, který jej systematicky vede krok za krokem a pomáhá tak k rychlému odstranění problému.

Nahrání nových softwarů

Během životnosti stroje může dojít k vylepšení některého softwaru. Například je přidána nová funkce nebo se vylepší řízení daného uzlu. Prostřednictvím programu Service Advisor lze během několika minut provést přehrání softwaru řídící jednotky.

Dálkové připojení

U strojů které jsou vybaveny tzv. „John Deere Link“ lze většinu výše uvedených činností provádět na dálku prostřednictvím internetu (bez nutnosti fyzického připojení na stroj). Což může výrazně zkrátit prostoj stroje a tím ušetřit zákazníkovi peníze.

Napište nám