Telematický systém JDLink společnosti John Deere, umožňuje shromažďovat a analyzovat všechny důležité informace o provozu stroje. Řídící jednotka JDLink pravidelně odesílá shromážděná data o stavu stroje, doplněná o informaci o pozici stroje, na server, kde jsou data uložena. Zákazník si je následně může zobrazit pomocí počítače a využít je ke zvýšení efektivity provozu svého strojového parku v pohodlí své kanceláře. Pomocí JDLinku můžete minimalizovat prostoje, ochránit stroje před krádeží pomocí upozornění o opuštění areálu podniku nebo nastartování stroje mimo stanovenou dobu. Sledujte snadno spotřebu paliva při všech pracích na poli, při dopravě, i pokud motor běží pouze ve volnoběžných otáčkách.

Plánovač údržeb

Nedílnou a z hlediska péče o stroj velmi důležitou součástí JDLinku je plánovač údržeb s možností upozornění na blížící se údržbu. Pro každý stroj si můžete naplánovat interval údržeb přesně podle potřeb daného stroje. Plánovač údržeb vás provede celým postupem a umožní vám nastavit upozornění na blížící se údržbu. Upozornění může být odesláno na e-mail nebo jako SMS zpráva na mobilní telefon.

Včasné upozornění na poruchy stroje

V průběhu provozu stroje mohou nastat problémy, které mohou omezit funkčnost stroje. Systém JDLink umožňuje zasílat upozornění na chybové kódy – chybová hlášení, která jsou označená číselným kódem pro přesnou identifikaci závady. Tato upozornění mohou být odeslána na Vaši e-mailovou adresu nebo vašeho servisního střediska ihned po vzniku problému. Můžete tedy včas zareagovat na vzniklou závadu na stroji a tím minimalizovat případné ztráty prostojem stroje. Přesnější informace o vzniklé závadě také pomůže servisnímu technikovi lépe se připravit na odstranění závady.

Uložení dat a zasílání zpráv o využití stroje

Data nashromážděná na serveru nebo jejich část, kterou si sami určíte, mohou být kdykoli „vyexportována“ do souboru formátu CSV nebo PDF a uložena do vašeho počítače k dalšímu zpracování. Pomocí záložky „zprávy“ na stránce JDLink vygenerujete zprávu o využití stroje za zvolený časový interval nebo můžete naplánovat automatické generování pravidelných zpráv o stroji.

Napište nám