Expert alerts využívají konektivitu strojů JDLink ™ a analýzu dat k předvídání potřeb služeb, zkrácení doby diagnostiky a minimalizaci prostojů. Díky tomu dosáhnou vaše stroje John Deere maximální provozuschopnosti při snížení provozních nákladů. Vyhnete se neočekávaným prostojům strojů, což oceníte hlavně ve špičce sezóny. Využití služby Expert Alerts umožňuje zákazníkům a prodejcům snížit náklady na údržbu a zvýšit provozní efektivitu, aby stroje stihly udělat svou práci v čas a s menším množstvím servisních přerušení.


Expert alerts - schéma služby
 

Co Vám služba Expert Alerts přinese?

  1. Zvýšenou provozuschopnost strojů
    Na základě skutečných provozních údajů stroje mohou selhání potenciálních součástí stroje být předvídány. Výměna součástí může být provedena před selháním, což snižuje riziko neplánovaných výpadků.
  2. Snížené náklady na opravy
    Celkové náklady na opravy mohou být sníženy kvůli zamezení nebo snížení rizika, že poškozená součást stroje poškodí další součásti stroje.
 

Které údaje o stroji jsou monitorovány?

  1. Údaje o stroji týkající se detekce chyb a diagnostiky, mimo jiné včetně diagnostických kódů problémů stroje ze součástí, jako je motor a další elektronické součásti
  2. Údaje o stroje zpracovávané prostřednictvím telematických systémů JDLink
  3. Údaje o zeměpisné poloze stroje a jeho pohybu.

Příklad z praxe:

První zprávu Expert Alerts jsme obdrželi na traktor 8335R, který patří pod středisko Louny. Po příchodu této zprávy byl ihned kontaktován zákazník s tím, že na stroji hrozí poškození motoru z důvodu nedostatečných otáček variátoru chlazení. Podle přiloženého DTAC ve zprávě Expert Alert jsme se připravili na servisní zásah a následně vyrazili přímo na pole k zákazníkovi. U stroje byla provedena diagnostika chybového kódu a tím zjištěno poškození/opotřebení řemene pohonu vrtule chlazení motoru. Na možnou závadu opotřebeného řemene pohonu odkazoval přiložený DTAC ve zprávě Expert Alert. Následně jsme chtěli provést výměnu řemene pohonu chlazení, přičemž servisní technik zjistil, že na pohonu rozvodových kol variátoru chlazení je velká zubová vůle. Na základě tohoto zjištění byl stroj převezen na servisní středisko, kde byly demontovány kryty rozvodů motoru. Tím bylo zjištěno, že došlo ke střižení šroubu aretace rozvodového kola a k následnému prodírání krytu rozvodového kola. Kdyby se na toto poškození nepřišlo při zahlášení Expert Alert, mohlo dojít k velmi vážné havárii motoru.

Napište nám