Program ochrany oznamovatelů neboli whistleblowing

Zavedli jsme program ochrany oznamovatelů – tzv. whistleblowing, který umožňuje anonymně oznamovat porušení právních předpisů. 

Základem ochrany oznamovatelů je etická linka, kterou pro nás provozuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO 45314381. Po kliknutí na níže uvedený odkaz můžete anonymně podat oznámení nebo sledovat vyřízení již podaného oznámení.

Oznámení můžete podat také prostřednictvím telefonní linky: +420 241 046 199.
Odkaz na podání oznámení: https://ethicshotline.eu/cs/home/?client=25751069

Pro bližší informace, kdo může oznámení podat, co by mělo být oznámeno, jak lze oznámení podat a další informace ohledně posouzení podaného oznámení naleznete v Politice ochrany oznamovatelů.