STRIEGEL-PRO PN STRIEGEL-PRO PN STRIEGEL‑PRO PN jsou 5ti-řadé polní brány používané pro řešení managementu posklizňových zbytků po sklizni k jejich rozvláčení, aktivaci růstu výdrolu, na ozdravení trvalých travních porostů a předseťovou přípravu půdy do 4 cm před setím v jarním období.
  • Pracovní záběr6,1—9,0 m
STRIEGEL-PRO PE STRIEGEL-PRO PE STRIEGEL-PRO PE jsou 6řadé polní brány vybavené dvěmi nezávisle hydraulicky ovládanými pracovními sekcemi prstů. Pro letní managment rostlinných zbytků na strništi je možné stroj navíc vybavit řezacími coultery. Pro jarní přípravu lze pro stržení vrchní vrstvy půdy stroj vybavit předním hydraulicky ovládaným smykem Crushbar. Lopatky smyku lze namontovat na slupice coultery a naopak.
  • Pracovní záběr12 m
MULCHER MZ MULCHER MZ MULCHER MZ je třírotorový polonesený mulčovač určený k mulčování trvalých travních porostů, rostlinných zbytků na orné půdě (kukuřice, slunečnice, řepka atd.) i náletových dřevin. Pracovní záběry 4,5 a 6 m v kombinaci s vysokou pracovní rychlostí Vám zaručí vysoké denní výkony při nízkých provozních nákladech. Robustní konstrukce s žárově zinkovaným povrchem těla předurčuje stroj k maximálnímu nasazení v těch nejtvrdších podmínkách zemědělského provozu.
  • Pracovní záběr4,5—6,0 m
MULCHER MM MULCHER MM MULCHER MM je širokozáběrový mulčovač, kterým zmulčujete trvalé travní porosty, rostlinné zbytky na orné půdě (kukuřice, slunečnice, řepka…) i náletové dřeviny. Robustní konstrukce s žárově zinkovaným povrchem těla předurčuje stroj k maximálnímu nasazení v těch nejtvrdších podmínkách zemědělského provozu. Stroj s pracovní šířkou 7 m je předurčen k enormním denním výkonům.
  • Pracovní záběr7 m

Napište nám