Secí jednotka ALFA DRILL Secí jednotka ALFA DRILL ALFA DRILL je secí jednotka určená pro výsev meziplodin, přísevy travin nebo plošnou aplikaci hnojiv. Může být namontován na různé typy strojů BEDNAR. V oblasti dávkování pod zásobníkem se nachází osvědčené robustní nerezové výsevní ústrojí ze secích strojů Omega. Díky silnému hydraulickému ventilátoru je zajištěna dobrá funkce i u větších záběrů. Jednotka je řízena pomocí ISOBUS přímo z traktoru (záleží na konkrétní konfiguraci).
 • Objem zásobníku400—800 l
Nesený čelní zásobník SEED BOX SB Nesený čelní zásobník SEED BOX SB Nesený čelní zásobník SEED BOX SB je určený primárně k založení porostů ve spojení například se secí lištou CORSA CN nebo meziplodin v meziřadí v kombinaci s meziřádkovým kypřičem ROW-MASTER. Přetlakové provedení nabízí vysokou přesnost dávkování i velkého množství osiva či hnojiva.
 • Objem zásobníku1600 l
Zásobník pro hnojivo FERTI-BOX FB Zásobník pro hnojivo FERTI-BOX FB FERTI-BOX FB je zařízení určené primárně k zásobnímu hnojení přímo do půdního profilu. Ferti-Box se agreguje s traktorem do 3bodového závěsu kat. III./IV. Zásobník je vybaven samostatným rámem, do kterého se připojuje některý z půdozpracujících strojů (Terraland TO, Terraland DO, Fenix FO).
 • Objem zásobníku3 000 l
Čelní zásobník pro hnojivo FERTI-BOX FB_F Čelní zásobník pro hnojivo FERTI-BOX FB_F FERTI-BOX FB_F je nesený čelní zásobník určený primárně k zásobnímu hnojení přímo do půdního profilu. Ferti-Box FB_F se agreguje s traktorem do čelní hydrauliky kategorie II./III. Materiál (hnojivo/osivo) se dopravuje pneumaticky za traktor k dalšímu stroji (Terraland TN, TN_Profi, Fenix FN/FNL, Row-Master RN/RN_S apod.). Zásobník Ferti-Box FB_F je přetlakový! Toto řešení zvyšuje přesnost dávky a to zejména u hnojiv, které jsou náročnější na distribuci.
 • Objem zásobníku1900—2200 l
Zásobník pro hnojivo FERTI-BOX FB_TN Zásobník pro hnojivo FERTI-BOX FB_TN FERTI-BOX FB 1500 TN je určen pro současné nebo budoucí uživatele dlátových pluhů TERRALAND TN. Zásobník o objemu 1500 litrů je integrován přímo na rám dlátového pluhu. Hnojivo je pomocí hydraulicky poháněného šnekového dopravníku dopravováno do dávkovacího ústrojí a odtud dále pneumaticky do aplikačních koncovek dlátového pluhu.
 • Objem zásobníku1500 l
Zásobník pro hnojivo FERTI-CART FC Zásobník pro hnojivo FERTI-CART FC FERTI-CART je přetlakový zásobník určený primárně k přímé aplikaci hnojiv do půdních horizontů. Zásobní vůz FERTI-CART je konstruován tak, aby maximálně vyhovoval práci a manipulaci s pevnými hnojivy. FERTI-CART je vyroben z plastu a ústí zásobníku má velký sklon tak, aby mohlo být aplikováno i hnojivo nižší kvality. Hlavní využití zásobního vozu je ve spojení s dalšími stroji pro zpracování půdy jako je Terraland, Terrastrip nebo Fenix.
 • Objem zásobníku3500 l
Zásobníkový vůz COMBO CS 5000 Zásobníkový vůz COMBO CS 5000 Tažený zásobník COMBO SYSTEM CS je určen pro agregaci se závěsnými stroji pro zpracování půdy a setí. Dvoukomorový zásobník nabízí celkový objem 5 000 litrů a je rozdělený v poměru 60:40. Přetlakové provedení zvyšuje přesnost dávkování a umožňuje aplikovat i velké dávky hnojiva, popřípadě velké výsevky osiva.
 • Objem nádrže5 000 l
Secí lišta CORSA CN Secí lišta CORSA CN Secí lišta je vhodná pro agregaci do tříbodového závěsu traktoru nebo se zásobními vozy COMBO SYSTEM CS, FERTI-CART FC, popřípadě čelními zásobníky FERTI-BOX FB_F nebo jinými. Secí lišta najde využití při zakládání porostů hustě setých plodin (obiloviny, olejniny, traviny, meziplodiny) do předem připravené půdy, kdy se hlavní důraz klade na kvalitní založení porostů a velký plošný výkon.
 • Pracovní záběr6—9 m
Secí stroj OMEGA OO_L Secí stroj OMEGA OO_L OMEGA OO_L je univerzální secí stroj lehké koncepce s diskovou přípravou půdy umožňující výsev různých typů plodin s meziřádkovou roztečí 12,5 nebo 16,7 cm s velkou variací výsevku jak v konvenčním systému zpracování půd, tak i v minimalizačním. Uspořádání jednotlivých pracovních orgánů zajišťuje unikátní a bezkonkurenční přípravu půdy před setím v kombinaci s přesným uložením osiva, nízkou hmotností a jednoduchým nastavením.
 • Pracovní záběr3—9 m
Secí stroj OMEGA OO_FL Secí stroj OMEGA OO_FL OMEGA OO_FL je univerzální secí stroj lehké koncepce s diskovou přípravou půdy umožňující výsev různých typů plodin s velkou variací výsevku jak v systému konvenční technologie (orba), tak v systému minimalizační s možností přihnojování. Velkou výhodou secího stroje Omega je uložení diskových sekcí do X.
 • Pracovní záběr4—9 m
Secí stroj Efecta CE Secí stroj Efecta CE EFECTA CE je vysoce univerzální secí stroj s pracovním záběrem 12 metrů, který vyniká malým požadavkem na tahový výkon traktoru. Díky tomu je zaručená vysoká pracovní rychlost a efektivita celé soupravy. Širokozáběrový secí stroj EFECTA CE je schopen zasít až 20 ha/hod. I při tomto hodinovém výkonu dokáže EFECTA CE zakládat porosty s vysokými výsevky.
 • Pracovní záběr12 m

Napište nám