Dotaz k produktu Postřikové trysky John Deere:
/zemedelska-technika/postrikovace/komponenty/postrikove-trysky-john-deere
Doporučujeme
KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU POSTŘIKU

Postřikové trysky John Deere

Mám zájem
Postřikové trysky John Deere

SPRÁVNÁ VOLBA

Firma John Deere nabízí postřikové trysky pro jakýkoliv tlak, průtok a aplikační vzor. Trysky tak můžete použít pro libovolnou aplikaci. Abyste si mohli být jisti, že jsou vaše produkty správně používány, musíte zvolit pro danou práci správnou postřikovou trysku.
Redukce úletu
Špičkové trysky s příměsí vzduchu jsou vhodné pro snížení úletu bez snížení pokrytí. Velké kapky odolné vůči úletu obsahují vzduch. Při dopadi kapek dojde k rozstřiku tekutého postřiku na cílovém povrchu. Trysky John Deere s příměsí vzduchu zahrnují modely ULD, LDA a GAT
Mapa ochrany zdraví plodin John Deere
Ať provádíte postřik během preemergentní, nebo postemergentní fáze, naše vysoce kvalitní trysky vám zaručí přesný objem a vzor pro zdravý růst vašich plodin. Zvolte vlastnosti (odolnost proti úletu, hustota pokrytí), které vám nejlépe vyhovují.
Přesný postřik začíná u trysky
Ve spolupráci s partnerem na trysky Hypro nabízí firma John Deere řadu trysek vyhovujících všem vašim plodinám a podmínkám. Ať ošetřujete cokoliv, u nás si vyberete.

VÝBĚR SPRÁVNÉ POSŘIKOVÉ TRYSKY

Víte, že výběr správné trysky je pro efektivní postřik základním faktorem. Firma John Deere nabízí trysky pro téměř všechny situace, aplikační dávky, plodiny a produkty.
Bereme v úvahu indikátory, jakými jsou odlnost proti úletu, hustota pokrytí, ale také velikosti kapek ve vztahu k úhlu postřiku

Straight Stream Ceramic (STC)
Kapalná a listová hnojiva
Ultra-Low-Drift (ULD)
Preemergentní herbicidy
Guardian Air Twin (GAT)
Fungicidy, desikace a kontakní herbicidy
Low-drift Air (LDA)
Kontaktní herbicidy, fungicidy a regulátory růstu
Extended Range (ER)
Postmergentní herbicidy, fungicidy a insekticidy

Související produkty

([BannerProduct] LIKE N'%Postrikove-trysky-John-Deere%' OR [BannerSubcategory] LIKE N'%Komponenty%' OR [BannerCategory] LIKE N'%Postrikovace%') AND [BrandName] LIKE N'%John-Deere%' AND [BannerTopCategory] LIKE N'%Zemedelska-technika%'

Napište nám