Dotaz k produktu FarmSight Services pro váš stroj:
/zemedelska-technika/precizni-zemedelstvi/sluzby-zemedelstvi-40/farmsight-service
Služby Zemědělství 4.0

FarmSight Services pro váš stroj

Mám zájem
FarmSight

FarmSight Services jsou služby Zemědělství 4.0, které Vám umožní využít technologie vašich strojů John Deere na maximum kdykoli během sezóny.
Stačí si vybrat některý z našich balíčků a my se o vše postaráme.
Balíčky FarmSight Services jsme navrhli se dvěma cíli:
 1. Maximalizovat provozuschopnost vašich strojů
 2. Minimalizovat vám provozní náklady

Chci využít potenciál strojů John Deere opravdu naplno

Kontaktujte nás a využijte potenciál Vašich strojů John Deere opravdu naplno.

 

To mě zajímá

Přínosy precizního zemědělství

Precizní zemědělství řeší komplexní přístup k zemědělství. Úspory vznikající tímto přístupem se týkají všech částí zemědělství, zejména však dochází k úspoře chemikálií, času, paliv a samozřejmě hnojiva a osiv.
Přínosy precizního zemědělství - Zemědělství 4.0

FarmSight balíčky

FarmSight připravil následující balíčky nejen pro Zemědělství 4.0.

FarmSight Servisní služby FarmSight Spot FarmSight Yield

Nabídka servisních služeb

FarmSight Services jsou služby precizního zemědělství, které Vám umožní využít technologie vašich strojů John Deere na maximum kdykoli během sezóny. Stačí si vybrat některý z našich balíčků a my se o vše postaráme.

 

STANDARD PREMIUM ULTIMATE
Balíček Standard vám poskytuje podporu při zvyšování výkonnosti a produktivity. Na své straně budete mít opravdovou pomoc, takže budete vždy ideálně připraveni. Tento balíček je platný pro všechny stroje s jednotkou JDLink. Balíček Premium prodlužuje provozuschopnost stroje a zvyšuje výkon práce pomocí nejmodernějších nástrojů na dálku.

Balíček Ultimate přináší novou úroveň výkonnosti. Včetně záložního vybavení.1, 2

Pouze u zúčastněných prodejců. Přesný obsah služeb závisí na konkrétní nabídce prodejce.
¹ Uplatňují se další podmínky; Balíček Ultimate není dostupný pro každý stroj.
² Záložní stroj zahrnut pro sklízecí mlátičky na trzích se smlouvou Harvest Promise.
Balíček servisních služeb STANDARD PREMIUM ULTIMATE
Upozornění na údržbu
 • Monitoring nájezdu MTH stroje
X X X
Kontrola provozu stroje, plánování diagnostiky a oprav stroje
 • Proaktivní sledování chybových kódů pomocí služby Machine Dashboard
 • Monitoring provozu stroje službou Expert Alerts (predikce závad)
X X X
Videonávody X X X
Zaškolení v rámci portálu Operations Center X X X
Import hranic do stroje (LPIS, nastavení funkce DataSync) X X X
Aktualizace komponentů AMS - 2x / rok (displej, přijímač, HarvestLab apod.) X X X
Návštěva optimalizátora při provozu stroje - 1x / rok (kontrola tlaku pneumatik, měření ztrát, podpora nastavení sklizňových strojů - ztráty, řezací ústrojí apod.) - X X
Vyhodnocení provozu stroje za uplynulou sezonu, včetně zpracování reportu obsahujícího porovnání provozních parametrů s dalšími stroji ve stejné kategorii - 1x / rok - X X
Diagnostika stroje pomocí nástroje Service Advisor - X X
Posezonní prohlídka stroje s následným doporučením provedení oprav stroje službou Expert Check - 1x / rok (včetně čištění kabiny stroje - platí pouze v případě, že posezonní prohlídka se provádí v servisním zázemí spádového servisního střediska) - X X
Laboratorní rozbor motorového a převodového oleje, pro účely predikce závad - 1x / rok (při údržbě 1 500 MTH, nebo při posezonní prohlídce - podle toho co nastane dříve) - - X
Zahájení diagnostiky stroje do 24 hodin od nahlášení poruchy stroje na lince služby ExpertConnect - - X
Dodání náhradního stroje do 48 hodin od diagnostiky poruchy stroje - - X

Pro více informací neváhejte kontaktovat vašeho FarmSight konzultanta.

Podmínky: 1. všechny služby balíčků jsou platné pouze tehdy, pokud je aktivována konektivita JDLink v účtu zákazníka; 2. služby RDA i WDT - bezdrátový přenos dat jsou dostupné pro displeje GreenStar 3 2630 a John Deere Gen. 4 a Gen. 5 Display vždy jen s aktivovanou konektivitou JDLink; 3. cena balíčku PREMIUM je platná pro 1 stroj na 12 měsíců (platnost balíčku PREMIUM na 24 měsíců se vztahuje pouze pro nové stroje, které mají tento balíček v ceně stroje; dále pro stroje v akčním programu s názvem CONNECTED = PŘIPOJENÝ, kde cena balíčku, programu činí 39 980 Kč); 4. cena balíčku ULTIMATE je platná pro 1 stroj na 12 měsíců (při pořízení s již platným balíčkem PREMIUM je cena nižší o aktuální hodnotu tohoto balíčku); 5. balíček ULTIMATE lze aktivovat do 4 let stáří stroje / 4000 MTH stroje; 6. dosažením výše uvedených hodnot se předplatné balíčku ULTIMATE automaticky mění na balíček PREMIUM; 7. nárok na náhradní stroj do 48 hodin u balíčku ULTIMATE začíná běžet po diagnostice závady servisním mechanikem; 8. plné znění podmínek programu Garance provozuschopnosti a podmínek jednotlivých balíčků je k dispozici na webových stránkách společnosti STROM PRAHA a.s.; 9. balíček STANDARD je platný pouze pro stroje, které STROM PRAHA a.s. zaregistroval v systémech společnosti John Deere; 10. v ceně balíčků není zahrnuto případné cestovné servisního mechanika ze spádového servisního střediska, konzultanta či specialisty precizního zemědělství.

 

BALÍČKY KE STROJŮM

BALÍČKY ÚKONŮ

Péče o stroj ještě nikdy nebyla tak snadná!

Maximální provozuschopnost vašich strojů a minimální provozní náklady.
Podívejte se sami a využijte potenciál vybavení značky John Deere naplno.
 

KLÍČOVÉ VÝHODY
 • Předsezónní školení pro efektivnější provoz
 • Optimalizované vybavení a odborní servisní technici
 • Více času na poli znamená vyšší produktivitu
 • Podpora vždy, když ji potřebujete, zvláště pak v sezóně
 • Po skončení sezóny prohlídka Expert Check
 • Nejnovější technologie pro účely údržby, diagnostiky a oprav strojů³
 • Záložní stroj, který vám zaručí, že budete moci i nadále pracovat⁴

Přestup na nejnovější technologie nebyl nikdy tak jednoduchý!

Posuňte si provozní efektivitu na novou úroveň
a provozní údaje proměňte na strategické obchodní materiály a další výhody.
 

KLÍČOVÉ VÝHODY
 • Školení ušitá na míru vašim potřebám
 • Optimalizované úkony – vyšší produktivita na poli
 • Podpora vždy, když ji potřebujete
 • Špičkové technologie pro dokonalé služby
 • Záložní celky vám zaručují produktivitu⁴
 • Možnost rozšíření pro individualizaci vašich služeb
³ Je nutné mít aktivován systém JDLink.
⁴ Pouze pro některé skupiny strojů. Uplatňují se další podmínky.

Naši FarmSight konzultanti
jsou připraveni se s vámi setkat

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Pobavte se s nimi o tématech:

JDLink Dashboard – vyhodnocení využití stroje
 • Vyhodnocení využití a zatížení stroje

 • Vyhodnocení spotřeby paliva

 • Pokročilá analýza telematických dat (využití inteligentních systému, prokluz kol, …)

Vzdálená podpora
 • Možnost vzdálené obrazovky pro pomoc obsluze

 • Monitorování chybových kódů

 • ExpertAlert – Predikce závad

Operations center
 • Správa vozového parku

 • Správa hranic pozemků včetně erozních zákresů a naváděcích linií

 • Dokumentaci operací na pozemku vč. následné analýzy

Chci využít potenciál strojů John Deere opravdu naplno

Kontaktujte nás a využijte potenciál Vašich strojů John Deere opravdu naplno.

 

To mě zajímá

Napište nám