STRIEGEL-PRO PN STRIEGEL-PRO PN STRIEGEL‑PRO PN jsou 5ti-řadé polní brány používané pro řešení managementu posklizňových zbytků po sklizni k jejich rozvláčení, aktivaci růstu výdrolu, na ozdravení trvalých travních porostů a předseťovou přípravu půdy do 4 cm před setím v jarním období.
  • Pracovní záběr6,1—9,0 m
STRIEGEL-PRO PE STRIEGEL-PRO PE STRIEGEL-PRO PE jsou 6řadé polní brány vybavené dvěmi nezávisle hydraulicky ovládanými pracovními sekcemi prstů. Pro letní managment rostlinných zbytků na strništi je možné stroj navíc vybavit řezacími coultery. Pro jarní přípravu lze pro stržení vrchní vrstvy půdy stroj vybavit předním hydraulicky ovládaným smykem Crushbar. Lopatky smyku lze namontovat na slupice coultery a naopak.
  • Pracovní záběr12 m

Napište nám